FolktingsledamöterNa

Den högsta beslutande makten i Folktinget har de 75 folktingsledamöterna som utses vart fjärde år utifrån röstningsresultatet i kommunalvalet.

Så här är Folktingets ledamöter fördelade mellan de olika partierna:

Svenska folkpartiet: 40 ledamöter
Socialdemokraterna: 11 ledamöter
Samlingspartiet: 4 ledamöter
Vänsterförbundet: 6 ledamöter
Gröna förbundet: 4 ledamöter
Kristdemokraterna: 2 ledamöter
Centerpartiet: 1 ledamöter

Dessutom utses 7 ledamöter av ledamöterna i Ålands lagting.

Folktingsledamöter valda 2017

Centern i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Karl-Mikael Grimm 
 
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Helsingfors valkrets
Elisabeth Helander
Thomas Micklin
Inger Östergård
 
Nylands valkrets
Anette Karlsson
Maarit Feldt-Ranta
John Liljelund
Kjell Grönqvist
 
Vasa valkrets
Jacob Storbjörk
Johanna Överfors
Peter Sjökvist
Christer Bogren
 
Gröna förbundet r.p.
Nylands valkrets
Charlotta Wolff
 
Åbolands valkrets
Jonas Heikkilä
Mona Lehtonen
 
Vasa valkrets
Tuula Närvä
 
Kristdemokraterna i Finland r.p.
Vasa valkrets
May-Gret Axell
Kurt Hellstrand
 
Samlingspartiet r.p.
Helsingfors valkrets
Michael Berner
 
Nylands valkrets
Thorolf Sjölund
Linda Karhinen
 
Övriga Finlands valkrets
Kimmo Sasi, Tammerfors
 
Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Helsingfors valkrets
Silja Borgarsdóttir Sandelin
Björn Månsson
 
Nylands valkrets
Thomas Blomqvist
Mikaela Nylander
Anders Adlercreutz
Veronica Rehn-Kivi
Linnéa Henriksson
Mia Heijnsbroek-Wirén
Anders Portin
Marie Bergman-Auvinen
Christel Liljeström
Tiina Kujala
Werner Orre
Catharina von Schoultz
Jan-Erik Eklöf
Merja Laaksonen
Thomas Rosenberg
Anna Lena Karlsson-Finne
Kaj Karlstedt
 
Åbolands valkrets
Kjell Wennström
Peter Mattjus
Inger Wretdal
 
Vasa valkrets
Anna-Maja Henriksson
Mathias Skytte
Camilla Wikman
Monica Asplund
Stefan Mannsén
Mats Brandt
Anna-Lena af Hällström
Bengt-Johan Skullbacka
Thomas Karv
Johanna Skarper
Greger Forsblom
Carl-Wilhelm Stenman
Carl-Gustav Mangs
Ann-Sofi Backgren
Barbro Kloo
Fanny Willman
Carola Sundqvist
 
Övriga Finlands valkrets
Suzanne Sjöholm
 
Vänsterförbundet r.p.
Helsingfors valkrets
Joonas Leppänen
Mia Haglund
 
Nylands valkrets
Birgitta Gran, Hangö
Åbolands valkrets
Tomy Wass
Jan Otto Andersson
 
Vasa valkrets
Siv Ågren
 
Landskapet Åland
Jonny Andersen
Ingrid Johansson
Sara Kemetter
Annette Holmberg-Jansson
Veronica Thörnroos
Harry Jansson
Runa-Lisa Jansson