Arbetsutskottet

Folktingets arbetsuskott tillsätts av styrelsen och har till uppgift att bereda de ärenden som styrelsen ska ta upp till behandling. Arbetsutskottet behandlar frågor som kräver snabb lösning och övervakar också kansliets och de övriga utskottens verksamhet.

Arbetsutskottet består av ordföranden och de båda vice ordförandena samt två styrelseledamöter och de av styrelsen kallade utskottsordförandena.

Arbetsutskottet 2017-2019

Ordförande
Thomas Blomqvist (sfp)
Medlemmar
Jacob Storbjörk, SDP
Jonny Andersen, Åland
Mats Brandt, SFP
Inger Östergård, SDP
Elin Blomqvist, SFP
Kenneth Stambej, SFP    
Christel Liljeström, SFP
Joonas Leppänen, VF