Folktingets förtjänstmedaljFolktingsmedaljen delas årligen ut på Svenska dagen till personer som gjort en betydande personlig insats i arbetet för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.

När medaljen beviljas beaktas följande insatser som meriterande:

1) ett hängivet arbete som gagnat det svenska i Finland;

2) ett arbete som inriktats på det svenska språkets vård och funktion i Finland;

3) ett gediget arbete som inriktats på en speciell grupp av den svenska befolkningen eller stärkt en specifik gruppkultur (kulturell, politisk, regional, religiös, yrkesmässig).


Med anledning av medaljutdelningen har folktingsstyrelsen beslutat uppmana organisationer och enskilda att inkomma med skriftliga förslag till folktingsmedaljörer.

En lista på alla medaljörer år 1952-2015 hittar du här.