Svenska dagen 6.11

Svenska dagen 2016

Årets huvudfest ordnades i Academill i Vasa. Festtalare var partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson och bland artisterna finns Ville Pusa, Ida Sand och Markus Lytts. Festen var öppen för allmänheten.
På festen delades också Folktingets förtjänstmedaljer ut.

 

Folktinget stod också som värd för en fest i Konserthuset i Åbo samma dag. Dessutom ordnade Folktinget en mottagning 4.11 i stadshuset i Helsingfors.

 

Vad då Svenska dagen?

Finlandssvenskarnas egen dag är Svenska dagen som firas varje år den 6 november. Vi finlandssvenskar ser dagen som en symbol för vår rätt att tala svenska i Finland.

Men samtidigt är Svenska dagen också en nationell festdag. Det tvåspråkiga och gemensamma fosterlandet Finland hyllas.

Svenska dagen firas med pomp och ståt. Folktinget står som värd för huvudfesten och  festen brukar bevakas stort i tidningar, radio och TV. Dessutom ordnas flera mindre lokala fester runt om i Finland.

Festerna samlar stor publik. Också i skolorna ordnas program kring Svenska dagen och Modersmålets sång klingar högt.