Vår tid, vårt land

Våga

Stöd Folktinget
 

Evenemang

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en levande tvåspråkighet och för ett tolerant och jämställt språkklimat.


Folktinget arbetar för positiva attityder till tvåspråkigheten, till exempel genom kampanjer och evenemang.

Den senaste kampanjen var Våga svenska, en kampanj som ville uppmuntra dig till att tala svenska i Finland. Alla ska våga och vilja tala svenska, oberoende av egen språkbakgrund och språkkunskaper.

 

Folktinget ordnar årligen Svenska dagens huvudfest den 6 november. Festen brukar bevakas stort i tidningar, radio och TV. I samband med Svenska dagen utdelas Folktingets förtjänstmedalj


 
Svenska veckan är ett svenskspråkigt kulturevenemang på 12 orter, som koordineras av Folktinget. Programinslagen är varierande med ett brett utbud av teater, musik, film, konst, seminarier, workshops etc. Målgruppen för evenemanget är i första hand barn och unga.